• Example label Subtext

Arkitekt for små og store prosjekt

I over 10 år har vi jobbet kontinuerlig med utforming av alt fra eneboliger og hytter til utvikling av større boligområder. Innen boligarkitektur er vi vant til å jobbe både for privatpersoner og i samarbeid med små og store eiendomsutviklere. Østlandsområdet er fullt av etablerte boligområder som skal fortettes i årene framover. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av disse områdene, i form av bærekraftige fortettingsprosjekter.

Ved siden av å prosjektere og utarbeide byggesøknader for private, kommersielle og offentlige prosjekter, ønsker vi å delta i én til to arkitektkonkurranser årlig. Den faglige kompetansen vi tilegner oss i hvert prosjekt, deles ukentlig i vårt interne ”Metermøte” hvor samtlige medarbeidere deltar.

Meter Arkitektur AS har god erfaring med passivhus, og innehar dessuten kompetanse til å prosjektere aktivhus eller ”økohus” hvor vi også fokuserer på lav energibruk i byggefasen. Dette blant annet gjennom bruk av naturlige og kortreiste materialer. Bruk av universell utforming er en selvfølge i alle arbeids- og publikumsbygninger. Avhengig av klientens behov og ambisjonsnivå innarbeider vi dette også i private hus.

Vi ser fram til å høre mer om ditt prosjekt!