Inngangen til logistikkbygning for NorgesGruppen ASKO

ASKO øst

Lager og kontor på Vestby

Oppgave:    Prosjektering, gruppeleder for prosjekterende

Størrelse:    25.000 m2, hvorav 3000 m2 kontor

Byggeår:     2008-2010

Logistikkbygning for NorgesGruppen ASKO. Utfordrende bygningsmasse med fokus på automatlagring. Prosjektledelse ved Brick AS. Kontorlokalene er tegnet i tett samarbeid med interiørarkitektkontoret 365 Design.