Enebolig i Oppegård

Villa Svartskog

Enebolig i Oppegård

Oppgave:    Prosjektering og søknadsprosess

Byggeår:     Kommer i 2014

Bygningens tredeling er en gjenspeiling av innholdet; alle soverom og bad er samlet mot øst, oppholdsrom mot utsikten i vest og midt imellom er kommunikasjonsarealene. Uteplassen er tilpasset fjellknausen og det flotte furutreet som står på den.

I et område hvor nabobygningene representerer et bredt spekter i forhold til alder og uttrykk, vil denne boligen representere vår samtid. Noen av elementene fra de mer tradisjonelle bygningene er tatt med videre, men tolket i en moderne form. Bruken av søyler og hvit trekledning er videreført, men ornamentikken er utelatt og erstattet med rene og glatte flater. Det er benyttet store, ubrudte vindusflater og det er valgt en smal profil på bordkledningen.