Oppkjørselen til Mikkelsbærveien 8

Mikkelsbærveien

Mikkelsbærveien 8, Fredrikstad

Oppgave:    Lavenergihus med passivhusstandard.

Byggeår:     2013

Interiør:        365 Design