Maritimt vitensenter på Jæren

Maritimt Vitensenter

Maritimt Vitensenter / Jærmærå

Oppgave:     Konkurranseforslag til nytt maritimt vitensenter på Jæren

År:                   2014

Motivasjonen bak bygningens organiske utforming springer ut av ønsket om å gi vitensenteret en myk og lavmælt framtoning, som landskapet på Tungenes. Tomten gir en vidstrakt henvendelse mot havet og landskapet. Et sted som både er rolig og dramatisk, smult og opprørt. Bygningens form gir le mot været, samtidig som den er rustet til å stå i all slags vær. Sirkelen gir bygningen en klar maritim tilhørighet. Sirkelen er urokkelig og kjennetegner kystfolkets evne til å leve i naturkreftene.

Hovedadkomsten er lagt mot øst og knytter seg enkelt både til gangadkomst fra det regulerte parkeringsområdet i sør og til båthavnen, så vel som til kyststien. Det er lagt opp til et tredelt utstillingsforløp hvor de tre temaene Kystverket, havbruk og den maritime industrien kan sees i sammenheng, samtidig som mulighetene for adskillelse er gode. Størrelsen på de tre delene er justerbare og kan avstemmes etter behov.

Et lunt og godt uterom med utsikt til havet vil være tilgjengelig til enhver tid. Åpningen mot havet og værguden til "Jærmerå" er skråstilt og illustrerer vindens påkjenning og dynamikk.

Sirkelen gir ingen retning, og blir med det en bygning som vitner om en frigjøring fra den eksisterende bebyggelsen og fremstår som en regional og nasjonal bygningstype. En viktig bygning.